Ben je op zoek naar een leuke spelvorm om te spelen met golf? Op deze pagina vind je een overzicht van een aantal voorkomende spelvormen bij golf. Ik heb ze onderverdeeld in 3 categorieën. Ben je op zoek naar een uitleg van golftermen?

Golftermen

De strokeplayregels van de golfregels zijn van toepassing op de spelvormen Strokeplay en Stableford. Deze spelvormen zijn geschikt voor officiële wedstrijden, maar ook voor gezelligheidswedstrijden. Beide categorieën kennen zowel wedstrijdvormen voor individuele spelers als voor twee of meer spelers.

Strokeplay: De speler, het koppel of het team die/dat de vastgestelde ronde of rondenin het minst aantal slagen doet, is winnaar.

Stableford: De speler, het koppel of het team die/dat over de vastgestelde ronde of ronden het hoogst aantal stablefordpunten behaalt, is winnaar.

Strokeplay

Individueel strokeplay (qualifying)

De speler, die over de vastgestelde ronde of ronden de laagste score maakt (het minste aantal slagen), is winnaar. Indien sprake is van handicapverrekening geldt: bruto score minus playing handicap = netto score. In het laatste geval wordt dan gesproken van strokeplay bruto-netto.

Foursome strokeplay (non-qualifying)

Foursome strokeplay is een wedstrijd waarbij twee spelers als koppel spelen. Zij spelen met één bal en slaan om beurten. De spelers mogen zelf bepalen wie van hen afslaat op de oneven holes en wie op de even holes. Het paar dat over de vastgestelde ronde of ronden de laagste (netto) score maakt, is winnaar. Indien sprake is van handicapverrekening geldt: bruto score minus ((playing handicap a + playing handicap b) : 2) = netto score. Breuken afronden naar boven.

Fourball strokeplay (non-qualifying)

In fourball strokeplay spelen twee spelers als koppel; ieder speelt zijn eigen bal. De laagste (netto) score van de partners op elke hole is de score voor de hole. Het team dat zo de vastgestelde ronde(n) met het minst aantal slagen voltooit, is winnaar. Indien sprake is van handicapverrekening geldt: het aantal slagen dat beide spelers krijgen is gelijk aan hun playing handicap.

Greensome strokeplay (non-qualifying)

Dit is een vorm waarbij twee spelers (a en b) als koppel spelen tegen twee andere spelers(c en d). beide spelers van een koppel slaan op elke hole af en bepalen vervolgens met welke bal zij de hole uitspelen. De speler wiens bal niet gekozen is, slaat de tweede slag en vervolgens slaan de spelers om beurten. Ook hier geldt dat de wedstrijd met en zonder handicapverrekening kan worden gespeeld. In het eerste geval is de koppelhandicap het gemiddelde van de individuele handicaps.

Stableford

Individueel stableford (qualifying)

De speler die over de vastgestelde ronde of ronden de meeste stablefordpunten behaalt, is winnaar. Indien sprake is van handicapverrekening geldt: het aantal handicap slagen is in de tabel voor playing handicaps af te lezen.

Foursome stableford (non-qualifying)

Het koppel dat over de vastgestelde ronde(n) het hoogste aantal stablefordpunten behaalt, is winnaar. Indien sprake is van handicapverrekening geldt: het aantal handicapslagen dat het paar (a en b) krijgt, bedraagt: (handicapslagen a + handicapslagen b). Breuken afronden naar boven.

Fourball stableford (non-qualifying)

Het koppel dat over de vastgestelde ronde(n) het hoogste aantal stablefordpunten behaalt, is winnaar. Indien sprake is van handicapverrekening geldt: het aantal handicapslagen dat het paar (a en b) krijgt, bedraagt: (handicapslagen a + handicapslagen b). Breuken afronden naar boven.

Greensome stableford (non-qualifying)

Het koppel dat over de vastgestelde ronde(n) het hoogste aantal stablefordpunten behaalt, is winnaar. Indien sprake is van handicapverrekening geldt: het aantal handicapslagen dat het paar (a en b) krijgt, bedraagt: (handicapslagen a + handicapslagen b). Breuken afronden naar boven.

Matchplay wordt gespeeld om gewonnen holes. De speler, die de hole uitspeelt met het minst aantal slagen wint de hole. In een wedstrijd met handicapverrekening wint de speler een hole met de laagste netto score. Enkele begrippen:

Gehalveerde hole: Spelers halveren een hole als elke speler een hole uitspeelt met dezelfde netto score.

Telling: De telling gaat met de volgende termen: zoveel holes voor (holes up), of gelijk (all square) en zoveel holes te spelen.

Dormie: Als een speler evenveel holes up staat als er nog te spelen zijn.

Winnaar: Een speler wint een partij, als hij leidt met een aantal holes, dat groter dan het aantal nog te spelen holes.

Beslissing bij gelijk resultaat: Als een Matchplaywedstrijd na de vastgestelde ronde(n) eindigt in een gelijke stand, en het wedstrijdreglement vereist een direct beslissing, dan moet de wedstrijd worden beslist door een sudden death play-off, te beginnen op de eerste hole (negentiende) hole. de speler die het eerst een hole wint, is winnaar.

Fourball matchplay

Een matchplaywedstrijd waarin twee spelers (a en b) als koppel spelen tegen twee andere spelers (c en d). Elke speler speelt zijn eigen bal. De beste score per hole van a en b telt en wordt vergeleken met de beste score van c en d. De wedstrijd kan met en zonder handicapverrekening worden gespeeld. In het eerste geval is de koppelhandicap het gemiddelde van de individuele handicaps.

Foursome matchplay

Dit is een matchplaywedstrijd waarin twee spelers als koppel spelen tegen twee andere spelers. Ze spelen met één bal en slaan om beurten. De spelers mogen zelf bepalen wie van beiden afslaat op de oneven holes en wie op de even holes. Ook hier geldt dat de wedstrijd met en zonder handicapverrekening kan worden gespeeld. In het eerste geval is de koppelhandicap het gemiddelde van de individuele handicaps.

Greensome matchplay

Dit is een vorm waarbij twee spelers (a en b) als koppel spelen tegen twee andere spelers (c en d). Beide spelers van een koppel slaan op elke hole af en bepalen vervolgens met welke bal zij de hole uitspelen. De speler wiens bal niet gekozen is, slaat de tweede slag en vervolgens slaan de spelers om beurten. Ook hier geldt dat de wedstrijd met en zonder handicapverrekening kan worden gespeeld. In het eerste geval is de koppelhandicap het gemiddelde van de individuele handicaps.

Matchplay tegen par/bogey

De speler, het koppel of het team die/dat over de vastgestelde ronde of ronden het beste resultaat tegen par (alle holes par 3) of bogey (alle holes par 4) bereikt, is winnaar. De telling voor deze spelvorm gebeurt als in matchplay. De par/bogey van elke hole is daarbij de score van een denkbeeldige tegenstander. De (netto)score van de speler op elke hole bepaalt of hij de hole wint(+), verliest (-) of gelijk speelt (0).

Best ball

Dit is een matchplaywedstrijd waarin één speler speelt tegen de beste bal (score) van twee of drie andere spelers. In het algemeen speelt de speler met de laagste playing handicap tegen de andere spelers. Handicapverrekening: geen handicapverrekening.

Amerikaantje

Dit is een matchplay-wedstrijd waarin drie spelers per hole zes punten verdelen:

 • De speler die de laagste netto score maakt op een hole krijgt 4 punten, de tweede krijgt 2 punten en de derde 0 punten
 • Als twee spelers de winnende netto score maken, dan krijgen beiden 3 punten en de derde 0 punten
 • Maken de drie spelers dezelfde netto score, dan krijgt ieder 2 punten
 • Wint een speler de hole en hebben de anderen een gelijke hogere score, dan krijgt de winnaar 4 punten en de beide anderen 1 punt.

Handicapverrekening: de speler met de laagste playing handicap krijgt geen slagen mee. Het aantal handicapslagen van ieder van de twee andere spelers bedraagt: de playing handicap minus de playing handicap van de speler met de laagste handicap.

Matchplay met meer dan 2 spelers

Vaak is het weer even nadenken hoe de score verdeeld wordt als je matchplay speelt met 3 of 4 spelers. Maar heel moeilijk is het niet. Een speler krijgt het aantal punten voor het aantal spelers die hij verslagen heeft.

 • Als A op de hole een betere score heeft dan B en C, en B en C hebben dezelfde score, dan krijgt A twee punten en B en C geenpunten. Als A op de hole een betere score heeft dan B en deze weer beter is dan C, dan krijgt A twee punten en B één punt en C geen punt.
 • Als A en B op de hole gelijk eindigen maar een betere hebben dan C, dan krijgen A en B ieder een punt en C geen.
 • Als A en B en C op de hole dezelfde score hebben, krijgen ze geen punten.

Naast strokeplay en matchplay zijn er nog een aantal bijzondere spelvormen die alleen voor de fun kunnen worden gespeeld. Hier een kleine opsomming.

Vossenjacht

Een vossenjacht is een spelvorm, waarin men op elke hole speelt tegen de score van de vos. Een door de Wedstrijdcommissie aangewezen of uitgenodigde speler fungeert als vos. Hij of zij speelt de baan, voorafgaand aan de wedstrijd. Na afloop van elke hole noteert hij zijn score. de spelers vergelijken hun score na elke hole of na de wedstrijd met de score van de vos. Zij kunnen dan bepalen of zij de hole hebben gewonnen (+), verloren (-) of gehalveerd (0). De wedstrijd kan met en zonder handicapverrekening worden gespeeld. In het eerste geval krijgen zowel de vos als de spelers een aantal slagen dat gelijk is aan de playing handicap.

Cross country

Een cross country is een strokeplay-wedstrijd, die men niet over de normale achttien holes speelt, maar over een uitgezet parcours, kriskras over de baan. Zo kan men bijv. een hole spelen vanaf de green van de negende hole naar de green van de achtste hole. Het is niet nodig om van bestaande tees naar bestaande greens te spelen. Men kan kleine greens maaien op fairways of afslagplaatsen plaatsen overal in de baan. De speler die over de ronde de laagste (netto) score maakt, is de winnaar.

Texas scramble (superbal)

Een wedstrijd waarbij drie, vier of vijf spelers een team vormen. Allen slaan af. Vervolgens slaan alle spelers hun tweede slag, vanaf de plaats waar de beste bal ligt. De derde slag wordt door alle spelers gedaan vanaf de plaats waar de beste tweede slag terecht is gekomen, etc. totdat de hole is uitgespeeld. Een variant hierop is dat de speler, wiens balpositie is gekozen, de volgende slag niet mag doen. Het team met de laagste netto score over achttien holes is winnaar. Handicapverrekening: bruto score minus ((som van alle playing handicaps : aantal spelers) maal ½) = netto score.

Bisque

Dit is een wedstrijd, waarbij de speler tevoren mag bepalen op welke holes hij/zij het aantal slagen dat hij/zij meekrijgt gaat inzetten. Er behoeft dus geen rekening te worden gehouden met de stroke-indices van de holes en de speler mag op één hole net zoveel slagen opnemen als hij/zij wil. Meestal wordt aan dat aantal wel een maximum verbonden. De keuze op welke holes de slagen worden opgenomen, dient vóór de wedstrijd te worden gemaakt. Een bisque kan als strokeplay- of als matchplaywedstrijd worden gespeeld.

Short-set

Bij een short-set wedstrijd bepaalt de speler zelf met hoeveel stokken hij/zij speelt. Daarbij geldt als uitgangspunt dat hij/zij meer slagen mee krijgt, naarmate het aantal stokken minder is. Maximaal 5 stokken + putter. bijvoorbeeld:

• 5 stokken (+putter): playing handicap (pl. hcp.)

• 4 stokken (+putter): pl. hcp. + 2 hcp. slagen

• 3 stokken (+putter): pl. hcp. + 4 hcp. slagen

• 2 stokken (+putter): pl. hcp. + 6 hcp. slagen

• 1 stok (+ putter) : pl. hcp. + 8 hcp. slagen

Pro-am

Een pro-am is een teamwedstrijd, waarbij de teams zijn samengesteld uit een speler met een lage handicap en twee spelers, die een wat hogere handicap hebben. Een pro heeft bijvoorbeeld een playing handicap van 12 of minder en een amateur van 13 of hoger.

Hidden holes

Hidden holes is een strokeplay-wedstrijd, waarbij pas na afloop van de 18 holes bekend wordt gemaakt welke 9 holes voor de score gerekend gaan worden.

Bingo Bango Bongo

Bij Bingo Bango Bongo zijn er per hole op drie manieren een punt te winnen.

 • Je mag pas slaan als het je beurt is, wie het verst van de vlag ligt slaat het eerst.
 • De speler die als eerst zijn bal op de green slaat wint de Bingo.
 • De de speler die het dichtst bij de hole ligt als iedereen op de green ligt wint de Bango.
 • De speler die als eerste zijn bal in de hole krijgt wint de Bongo.

De score doet er bij dit spel niet toe. Dus als speler A met 4 slagen eerder op de green ligt dan speler B en C die er met 2 slagen liggen wint speler A de Bingo. Hierdoor is deze spelvorm erg geschikt voor spelers van meerdere niveaus.

InstagolfNL
Golfcultuur.
Golfbaan de Hooge Rotterdamsche
Leading Courses